Ορισμένες φορές προκειμένου να αποδώσουμε ένα όμορφο και φυσικό χαμόγελο και ιδιαίτερα σε νεαρούς ασθενείς με εκτεταμένες αποκλείσεις των δοντιών συστήνουμε πρώτα ορθοδοντική θεραπεία. Συχνά όταν δεν υπάρχουν ταυτόχρονα και βλάβες στα δόντια αλλά τα αισθητικό πρόβλημα προκύπτει μόνο από την κακή θέση των δοντιών στο στόμα η ορθοδοντική ολοκληρώνει και τη θεραπεία.

Αν όμως υπάρχουν ταυτόχρονα και βλάβες ( τερηδόνες, αντιαισθητικές παλιές εμφράξεις, κατάγματα κλπ ) γίνεται παρέμβαση για αποκατάσταση της αισθητικής μετά το τέλος της ορθοδοντικής θεραπείας. Υπάρχει και το ενδεχόμενο εξ’αρχής να προγραμματιστει ορθοδοντική μετακίνηση των δοντιών προς μια ευνοΪκότερη θέση ετσι ώστε η προσθετική παρέμβαση να είναι η μικρότερη δυνατή (μικρότερη αποκοπή υγιών οδοντικών ιστών για χάρη της αισθητικής).

Το κάθε περιστατικό αξιολογείται ξεχωριστά και ενημερώνεται ο ασθενής από τον ορθοδοντικό για την πορεία και τη διάρκεια της θεραπείας η οποία είναι μεγαλύτερη χρονικά αλλά λύνει αιτιολογικά το πρόβλημα του.