Όχι πολύ συχνά αλλά κάποιες φορές συνυπάρχουν σκελετικά προβλήματα τα οποία μπορεί να ενέχονται σε ένα μη αρμονικό χαμόγελο. Όταν διαγνωσθεί τέτοια περίπτωση προηγείται η χειρουργική θεραπεία και ακολουθεί η προσθετική – αισθητική αποκατάσταση.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει από μια απλή διευθέτηση των μαλακών ιστών που αγκαλιάζουν τα δόντια, διαμόρφωση του υποκείμενου οστού, τοποθέτηση εμφυτευμάτων κλπ. ακολουθεί μια χρονική περίοδος αναμονής που ολοκληρώνεται η επούλωση των ιστών και η σταθεροποίηση τους στη νέα θέση και σε δεύτερο χρόνο ολοκληρώνεται η αισθητική αποκατάσταση.